Inbjudan

OBS! Tävlingsbilder till Östsvenskan skall vara Linköpings Fotoklubb tillhanda senast 4 februari 2108!
Påsiktsbilder samt USB (med alla digitala bilder, även kollektion) skickas klubbvis till:

Mats Larsson Kindeland
Grindstugevägen 75
589 29 LINKÖPING

Inbjudan Årsmötet och Östsvenskan OBS! Ändrat datum sista anmälningsdag!

Härmed inbjuds alla medlemmar och klubbar som tillhör Östsvenska Fotodistriktet till årets stora fototävling Östsvenskan och Årsstämman 2019 som i år arrangeras av Linköpings Fotoklubb

Plats:        Valla Folkhögskola i Linköping
Tid:           Söndagen den 7 april 2019 kl 10,00-16,00

Agenda:   Sedvanliga mötesförhandlingar och presentation av resultatet av tävlingen Östsvenskan med Pris och Diplomutdelning.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan stämman (senast den 24/2-2019).

Föranmälan om deltagande önskas, Klubbvis, senast den 29 mars 2019.  Fika och Lunch betalas på plats (kontant eller swish) pris 200kr.

Köket behöver ha information om hur många det är som vill ha vegetarisk eller någon specialkost eller kost för allergier. För övrigt är det dagens rätt som gäller och i skrivande stund så har vi ingen uppgift på dessa maträtter, men troligtvis är det  någon kötträtt och/eller fiskrätt. Låt oss återkomma om detta.

Anmälan skickas KLUBBVIS till anmalan@ofd-fotoklubbar.se

Anmälan efter den 29 mars görs via Mats Larsson Kindeland mobnr 070-7152737

Agenda, Dagordning samt möteshandlingar för 2019 kommer att finns under fliken "Dokument" Agenda Östsvenskan 2019 PP

 

Regler för ÖFD´s klubbpris i Östsvenskan
Klubbpriser skall tillfalla de klubbar som enligt nedanstående poängberäkning erhållit flest poäng i respektive klass; A, B, C. Ett pris per klass delas ut.

Poängberäkning:

  •  De tre bäst placerade deltagarna från varje klubb räknas:

Guldplakett ger:                           8 poäng
Silverplakett ger:                          6 poäng
Bronsplakett ger:                         4 poäng
Diplom ger:                                  2 poäng

Om två klubbar hamnar på samma poäng, vinner den klubb som har störst antal deltagare i tävlingsklassen i förhållande till det totala medlemsantalet i klubben (enligt inbetald medlemsavgift till ÖFD).
20 % av deltagarna i respektive klass erhåller diplom. De tre bäst placerade deltagarna erhåller både diplom och plakett (dessa är inte inräknade i de 20 % som erhåller diplom)