Inbjudan

Östsvenskan 2018 med sedvanlig årsstämma

Härmed inbjuds alla medlemmar och klubbar som tillhör Östsvenska Fotodistriktet till årets stora fototävling Östsvenskan och Årsstämman, söndagen den 15 april 2018 kl 10,00-15,00 på Ädelfors Folkhögskola i Holsbybrunn.

Arrangör 2018 kommer att vara Vetlanda Fotoklubb http://vetlandafotoklubb.se 
Inlämning av bilder ska vara arrangörsklubben tillhanda senast den 5 februari.

Anmälningsblankett Östsvenskan
Anmälningsblankett Östsvenskan med Exempel

Inlämnande av bilder till Östsvenskan
Tävlingsledaren eller person utsedd av klubben är ansvarig för inlämnandet av klubbens bilder till Östsvenskan. Denna person samlar in klubbens alla deltagares bilder från sin klubb och kontrollerar att bilderna är rätt märkta samt ser till att bilderna kommer arrangörsklubben tillhanda i rätt tid. Alla bilder skall komma från fotoklubben. 

Obs vi kan ej ta emot bilder som skickas av enskild medlem till arrangörsklubben, bilden kommer i så fall att bli diskvalificerad.

Alla bilder skall även skickas in digitalt på USB för visning på Östsvenskan. (Klubben får sedan tillbaka sitt USB med alla tävlingsbidragen med resultat och kommentarer för visning, om man skulle vilja visa bilderna på någon medlemsträff.)

Tävlingsklasser är följande:

Klass A – Påsiktsbilder.

Påsikt kollektion om 3 bilder, fritt tema.

Klass B – Projektion/digitalbild

Enstaka bild max 2 bilder, fritt tema.

Klass C – Projektion/digitalbild

Enstaka bild max 2 bilder, tema ”Glasklart”

Klass ­­Klubbtävling

Bästa klubb utses

Deltagaravgift

Deltagaravgiften utgörs av 60 kr per klass och deltagare. Avgiften betalas in klubbvis på Östsvenska Fotodistriktets plusgirokonto: 27 69 93-3, med uppgifter om avsändarklubb.
Anmälan till Östsvenskan skickas till: anmalan@ofd-fotoklubbar.se  USB-minne med bilderna och anmälningsblankett Anmälningsblankett Östsvenskan samt påsiktsbilder kan skickas klubbvis from 15/1 och skall vara Vetlanda FK tillhanda senast 5/2 på adress:

Eva Fernholm
Betesvägen 17,
574 34 Vetlanda