VÄLKOMMEN TILL
ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTET

Östsvenska Fotodistriktet verkar i Östergötland och Småland för anslutna klubbar och klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten genom årliga seminarier, utflykter, erfarenhetsutbyten och klubbledarträffar samt fototävlingen Östsvenskan. Vi arbetar också för ett utökat samarbete mellan klubbarna i distriktet genom Östsvenska Fotodistriktets websida och nyhetsbrev, där klubbar kan skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och utflykter. Östsvenska Fotoditriktet består av 15 anslutna fotoklubbar med ca 480 medlemmar i regionen. Östsvenska Fotodistriktet är i sin tur anslutna till Riksförbundet Svensk Fotografi.


Östsvenskan och Årsstämman

Härmed inbjuder vi alla medlemmar i distriktets fotoklubbar och andra intressenter till Östsvenskan och Årsstämman den 27 mars 2021.

Styrelsen har tillsammans med Huskvarna Fotoklubb beslutat att genomföra Östsvenskan och Årsstämman via webben istället. Detta på grund av rådande pandemi, då vi inte kan eller skall träffas fysiskt.

Vi kommer inte att ha ett fysiskt möte, utan all presentation av tävlingsklasserna och Årsstämman kommer att ske digital.

Detta skapar även möjlighet för medlemmarna och tävlingsdeltagarna att följa genomgången av de olika tävlingsklasserna på sin dator.

Vi kommer att skicka ut till klubbarna information om hur man ansluter sig till mötet, agenda mm. 

Motioner till Årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 2021-02-13.

Frågor om Östsvenskan och Årsstämman kan ni skicka till mailadress:
ostsvenskan21(at)linkopingsfotoklubb.se

Varmt välkomna

Styrelsen


Nedan kan ni se vad som händer i distriktet: