VÄLKOMMEN TILL
ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTET

Östsvenska Fotodistriktet verkar i Östergötland och Småland för anslutna klubbar och klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten genom seminarier, erfarenhetsutbyten och klubbledarträffar samt fototävlingen Östsvenskan.

Vi arbetar också för ett utökat samarbete mellan klubbarna i distriktet genom Östsvenska Fotodistriktets websida och nyhetsbrev, där klubbar kan skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och utflykter.

Östsvenska Fotodistriktet består av 16 anslutna fotoklubbar med uppemot 600 medlemmar i regionen. Östsvenska Fotodistriktet är i sin tur anslutna till Riksförbundet Svensk Fotografi.


 Nu finns ÄNTLIGEN redovisningen från årets Östsvenska i powerpointformat att laddas hem! Vinnarbilderna kommer läggas ut under det närmsta.