VÄLKOMMEN TILL
ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTET

Östsvenska Fotodistriktet verkar i Östergötland och Småland för anslutna klubbar och klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten genom årliga seminarier, utflykter, erfarenhetsutbyten och klubbledarträffar samt fototävlingen Östsvenskan. Vi arbetar också för ett utökat samarbete mellan klubbarna i distriktet genom Östsvenska Fotodistriktets websida och nyhetsbrev, där klubbar kan skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och utflykter. Östsvenska Fotoditriktet består av 15 anslutna fotoklubbar med ca 480 medlemmar i regionen. Östsvenska Fotodistriktet är i sin tur anslutna till Riksförbundet Svensk Fotografi.


Inbjudan Östsvenskan 2017

Östsvenskan kommer att arrangeras av Värnamo Fotoklubb och gå av stapeln söndag den 2 april 2017 Värnamo.

Tävlingsklasserna kommer att vara följande: 

Klass A – Påsiktsbilder.
Påsikt max 1 kollektion om 3 bilder, fritt tema.
Se vidare under fliken Östsvenskan: Inbjudan, Klasser och Allmänna Regler

Klass B – Projektion/digitalbild
Enstaka bild max 2 bilder, fritt tema.

Se vidare under fliken Östsvenskan: Inbjudan, Klasser och Allmänna Regler

Klass C – Projektion/digitalbild
Enstaka bild max 2 bilder, tema ARKITEKTUR.

Se all övrig information under fliken ÖSTSVENSKAN: Inbjudan, Klasser och Allmänna Regler


Nedan kan ni se vad som händer i distriktet: