VÄLKOMMEN TILL
ÖSTSVENSKA FOTODISTRIKTET

Östsvenska Fotodistriktet verkar i Östergötland och Småland för anslutna klubbar och klubbmedlemmars vidareutveckling inom fotokonsten genom årliga seminarier, utflykter, erfarenhetsutbyten och klubbledarträffar samt fototävlingen Östsvenskan. Vi arbetar också för ett utökat samarbete mellan klubbarna i distriktet genom Östsvenska Fotodistriktets websida och nyhetsbrev, där klubbar kan skriva om klubbaktiviteter, föreläsningar och utflykter. Östsvenska Fotoditriktet består av 15 anslutna fotoklubbar med ca 480 medlemmar i regionen. Östsvenska Fotodistriktet är i sin tur anslutna till Riksförbundet Svensk Fotografi.

Nedan inbjudan kan Du se  mer om under fliken Workshop:

Östsvenska Fotodistriktet och Moderskeppet
Inbjuder distriktets medlemmar till:

En heldags workshop lördagen den 22 oktober, kl. 9-16 om Adobe Lightroom, med lärare Peter Györffy, Moderskeppet i Jönköping

Nedan kan ni se vad som händer i distriktet: