Historik

Tidiga historien

Det är lite oklart hur distriktet egentligen bildades men en teori vi har är att   några klubbar gått samman för att tävla och därefter beslutat sig för att hålla samman   de årliga tävlingarna och sprida information om vad som händer i klubbarna. 

Det finns stöd i protokoll från bl.a. Åtvidabergs FK att de tidiga tävlingarna hölls   i början av 50-talet (1951). Därefter har ”Östsvenskan” hållits varje år med några få undantag. Östsvenskan kallades tidigare för DIFO-tävling eller DIFO-arrangemang medan den årliga stämman kallades DIFO-stämman. 

Formellt bildande av distriktet

I tillgängliga protokoll antogs möjligen de första stadgarna i Linköping 23 februari 1964. Vid den tiden kallades distriktet kort och gott för det Östra Distriktet. 

Vid styrelsemöte i Tranås den 28 november 1969 nämns ”styrelsen för östra distriktet”, vilket skulle  kunna vara  första tillfället som distriktet fått ett namn, STÖD eller STyrelsen för Östra Distriktet. Det finns ytterst få protokoll före 1970   så det kan vara någon gång mellan 1964 och 1969 detta skedde. 

Den 23 januari 1970 hölls av allt att döma den första klubbledarträffen på Rally Hotell i Linköping. Protokollet finns här. 

Nya stadgar antogs i Västervik den 25 oktober 1970. 

År 1972 kom det första nyhetsbrevet ut i form av ”Småvarmt”. Du hittar alla breven här. 

Namnbyte till ÖFD

Den 20 oktober 1974 i Motala bytte STÖD namn till ”Östsvenska Fotodistriktet”, senare kallat ÖFD. Tävlingen fick också sitt officiella namn ”Östsvenskan”. 

Vi har genom åren hållit både klubbledarträffar och Östsvenskan enligt samma goda tradition. När den digitala bildtekniken började slå ut dia som medium   beslutade vi att ersätta tävlingsklassen (grupp B) med en projektionsklass. Det är numera enklare att deltaga med digitalt framställda bilder.   Detta beslutades vid ordinarie distriktsstämma den 26 oktober 2003 i Vetlanda. 

Ordföranden genom tiderna

Från

Till

Namn

19??

1969

Hans Rydman

1969

1980

Bo Holmquist

1980

1983

Bo Sällberg

1983

1984

Gunnar Berglund

1984

1989

Lars-Olov Olsson

1989

1996

Doris Olsson

1996

2000

Anders Loberg

2000

2001

Mats Jungmyren

2001

2012

Conny Andersson

2012

2015

Peter Jansson

2015

2015

Laila Mikalsen Sundström

2016 2018

Mats Larsson Kindeland

 

2018PågårMarianne Lindblom