KONTAKT ÖFD STYRELSE

ORDFÖRANDE
Avgick januari 2023​
ordforande@ofd-fotoklubbar.se

VICE ORDFÖRANDE
Ansvarig tom Stämman 2023
Dag Haugum
FK Norrköping
070-6302960
vordforande@ofd-fotoklubbar.se

KASSÖR
Sören Andersson
Ingatorps FK
070-3318750
kassor@ofd-fotoklubbar.se

sekreterare@ofd-fotoklubbar.se

L

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Allmänt
info@ofd-fotoklubbar.se