KONTAKT ÖFD INTERIMSTYRELSE

ORDFÖRANDE
Avgick januari 2023​
ordforande@ofd-fotoklubbar.se

SAMORDNARE
Ansvarig efter Stämman 2023
Dag Haugum
FK Norrköping
070-6302960
vordforande@ofd-fotoklubbar.se

KASSÖR
Sören Andersson
Ingatorps FK
070-3318750
kassor@ofd-fotoklubbar.se

sekreterare@ofd-fotoklubbar.se

Britt-Inger Eliasson
efter stämman 2023

Ledamot
Vagn Liest
efter stämman 2023

Allmänt
info@ofd-fotoklubbar.se